Mängutoa kodukord

Väikese Seikleja mängutuba on loodud suure hoole ja armastusega ning soovime väga, et meie mängutuba saaksid nautida ka külalised peale Teid.  Mistõttu on eriti oluline pidada  kinni mängutoa kodukorrast! Selgitage mängutoas olemise ning mängimise reegleid ka lastele.

 • Mängutoa rendi kestus on kokku 3 tundi, millest peoajaks on ette nähtud 2,5 tundi. 

 • Peo korraldajal on lubatud kohale tulla 15 minutit enne peo algusaega ettevalmistusi tegema.

 • Peale peoaja lõppu on 15 minutit aega korrastamiseks, riietumiseks jms.

 • Palume kinni pidada peo lõpu kellaajast ning ruumid üle anda õigel ajal. Rendileandjal on õigus peo korraldajalt nõuda täiendavat lisatasu ületatud aja eest. 

 • Peo lõppedes tuleb ruumid tagastada samas seisukorras nagu need olid peo alguses. See tähendab, et  kõik pallimere pallid ja mänguasjad tuleb panna tagasi oma kohtadele, mänguasjad peavad olema korras ning valmis järgmistele väikestele seiklejatele mängimiseks. Samuti peab olema korras söögiala ja kööginurk: kasutatud nõud tuleb pesta, kuivatada ning tagasi kappi panna, kohvimasin tuleb puhastada, kõik ühekordsed nõud palume visata selleks ettenähtud prügikasti. Joogid palume eelnevalt topsidest välja valada. Söögiala lauad tuleb puhastada. Lisatasu eest on võimalik tellida ka koristusteenust ning lahkuda peolt kingitused näpus koristamise pärast muretsemata (vt hinnakirja). Järelejäänud toidud-joogid ning enda poolt toodud õhupallid ja kaunistused tuleb igal juhul lahkudes kaasa võtta. Rendileandjal on õigus esitada peo korraldajale arve koristusteenuse eest, kui ruumid ei ole tagastatud kodukorras ette nähtud korras. 

 • Mängutoa rentija vastutab ruumide, tehnika ja inventari heakorra eest. Kahju tekitamisel OÜ Väike Seikleja varale on rendileandjal õigus nõuda rendilevõtjalt kahju hüvitamist. 

 • OÜ Väike Seikleja ei vastuta külastajate riiete ja isiklike asjade eest. 

 • Peol viibivad täiskasvanud vastutavad peol viibivate laste järelevalve ja ohutuse eest. OÜ Väike Seikleja ei vastuta külastajate tervisekahjustuste ja vigastuste eest, mis on tekitatud laste järelevalveta jäetud tegevuse käigus, ebakorrapäraselt kasutatud atraktsioonidel või eesmärgipäratust mänguasjade kasutamisest tingitud vigastuste eest.

 • Meie kontrollime iga peo lõpus, et mänguasjad ja atraktsioonid oleksid terved ning kasutuskõlblikud. Kui leiate katki olevaid mänguasju või muid ohtlikke esemeid, palume need kasutusesest koheselt eemaldada ning peo lõpus meid nendest teavitada!

 • Mängutoas on lubatud viibida ainult ilma välisjalanõudeta.

 • Mängutoas olevad mänguasjad ning köögitarbed on mõeldud kasutamiseks ainult Väikese Seikleja ruumides, palun ärge neid koju kaasa võtke!

 • Koduloomad palume jätta koju, et vältida võimalikke allergiaid.

 • Mängualas on rangelt keelatud viibida joogi ja söögiga!

 • Mänguasju on keelatud lõhkuda ja loopida, mänguasju tuleb kasutada heaperemehelikult!

 • Mängutoas on rangelt keelatud suitsetamine, alkoholi tarbimine, alkoholi-või narkojoobes olekus viibimine!

 • Mängutoas ei ole lubatud kasutada tordivulkaane ega säraküünlaid, palume kasutada tavalisi tordiküünlaid. 

 • Mängutoas ei ole lubatud kasutada konfettisi, konfetti kahureid ega konfetti täidisega õhupalle. Nende kasutamisel on rendilevõtjal kohustus kõik konfettid ise ära koristada!

Mängutoa kodukord on mõeldud järgimiseks nii ainult peo korraldajale kui ka kõikidele mängutoa külalistele, sh mänguhommikutel jt eriüritustel osalejatele.